Xử phạt lỗi điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép

Xử phạt lỗi điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép

Về mức phạt người điều khiển xe máy có nồng độ cồn

Căn cứ Khoản 6 và Điểm b Khoản 12Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CPquy định như sau:

“Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

6.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

12.Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm i, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm đ Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7; Điểm a Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

Đồng thời, căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP :

“Điều 78. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm

1.Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các Điều, Khoản, Điểm sau đây của Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính:

b) Điểm b Khoản 5; Khoản 6; Điểm b, Điểm c Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10; Khoản 11 Điều 6;

Theo những quy định trên và đối chiếu vào trường hợp của bạn; bạn điều khiển xe máy có nồng độ cồn là 0.28 miligam/lít khí thở; do đó, bạn sẽ bị phạt như sau:

+) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;

+) Hình phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

+) Ngoài ra, bạn còn bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Tin liên quan