Trường hợp bố sang tên xe cho con thì có được đổi biển cũ lấy biển mới hay không?

Trường hợp bố sang tên xe cho con thì có được đổi biển cũ lấy biển mới hay không?

Bố tôi có chiếc xe máy mua từ năm 2003 biển này có bốn số. Nhưng vì biển số xe xấu quá nên bố tôi rất ít khi sử dụng tới giờ bố đã cho tôi chiếc xe này. Nay nghe được thông tin là xe lâu rồi thì sẽ được đổi biển số nên tổng đài cho tôi hỏi là thông tin đấy có đúng không? Nếu đúng thì đổi biển số khi được bố cho xe thì cần những giấy tờ gì? Chúng tôi vẫn đang ở chung và chưa hề chuyển chỗ ở từ trước đến nay.

Thứ nhất: Vấn đề đổi biển số khi sang tên

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe có quy định:

“Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/

2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.”

Như vậy trong trường hợp này khi bạn được tặng cho xe máy và thực hiện việc đăng ký sang tên xe máy thì bạn sẽ được đổi lại biển từ 4 số sang 5 số và cấp lại Đăng ký xe theo biển số mới cho bạn.

Thứ hai: Những hồ sơ khi đăng ký sang tên đổi biển

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe quy định:

“Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.”

Như vậy khi sang tên để đổi sang biển số xe mới bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Giấy khai đăng ký xe theo mẫu;

– Giấy chứng nhận đăng ký xe;

– Hợp đồng tặng cho xe;

– Chứng từ liên quan đến lệ phí trước bạ khi nhận tặng cho xe máy.

Tóm lại trong trường hợp này:

Khi được bố tặng cho xe cũ với biển số 4 số thì bạn sẽ được đổi sang biển số xe mới có 5 số theo quy định hiện hành. Hồ sơ để đăng ký sang tên xe bạn cần chuẩn bị những giấy tờ trên.

Khi chuẩn bị được những giấy tờ nêu trên thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Phòng cảnh sát giao thông cấp Huyện nơi bạn đang cư trú để đăng ký sang tên và cấp biển số mới cho xe.