Khi bị làm mất giấy phép lái xe có cần phải thi lại hay không?

Khi bị làm mất giấy phép lái xe có cần phải thi lại hay không?

Theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì trường hợp cá nhân có giấy phép lái xe mà bị mất thì được cấp lại theo quy định của pháp luật.

Tùy trường hợp nhất định mà cá nhân có giấy phép lái xe mà bị mất có thể phải sát hạch lại hoặc không phải sát hạch lại theo quy định của pháp luật để được cấp lại giấy phép lái xe.

Có thể cụ thể hóa bằng các trường hợp như sau:

** Trường hợp 1: Giấy phép lái xe bị mất còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng

Theo đó, trường hợp cá nhân có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe thì được xét cấp lại giấy phép lái xe mà không cần phải dự sát hạch lại theo quy định của pháp luật.

Khi đó, cá nhân phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe do bị mất cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải để được giải quyết theo thẩm quyền.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

- Bản sao giấy chứng minh, nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ kể trên, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.

** Trường hợp 2: Giấy phép lái xe bị mất quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

Theo đó, trường hợp cá nhân có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, thì phải dự sát hạch lại theo quy định của pháp luật.

Khi đó, cá nhân phải nộp một bộ hồ sơ dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

- Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

Tùy vào thời gian quà hạn cụ thể mà người đề nghị cấp lại giấy phép lái xe phải thực hiện sát hạch như sau:

- Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

- Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Bạn căn cứ quy định và trường hợp cụ thể của mình để áp dụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Tin liên quan