Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay?

Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay?

Căn cứ quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BCA quy định về đăng ký xe như sau:

Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Điều 13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

1. Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định."

Như vậy, khi tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, mua bán, tặng, cho xe thuộc sở hữu của mình cho cá nhân, tổ chức khác thì chủ sở hữu mới phải tiến hành thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu.

Bạn phải làm thủ tục rút hồ sơ gốc của xe tại cơ quan công an giữ hồ sơ gốc của xe tại Công an huyện nơi đăng ký xe trước đây, hồ sơ gồm có:

- Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe: hợp đồng mua bán xe giữa bạn và người bán xe.

- Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ sổ hộ khẩu.

- Cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Sau đó, bạn làm hồ đăng ký xe tại Cơ quan công an cấp quận, huyện nơi bạn đăng ký thường trú để đăng ký xe, hồ sơ gồm:

- Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ sổ hộ khẩu.

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng từ lệ phí trước bạ;

- Giấy khai sang tên, di chuyển xe;

- Hồ sơ gốc của xe.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được giấy đăng ký xe mới.

Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn muốn làm thủ tục sang tên xe sang tên công ty. Bạn cần tiến hành thủ tục như sau:

Trường hợp di chuyển xe cùng tỉnh, tức người đang là chủ sở hữu của xe có cùng tỉnh với công ty bạn có nơi đăng ký trụ sở chính thì căn cứ Điều 11 Thông tư 15/2014/TT-BCA bạn cần đến cơ quan công an nơi đăng ký xe trước đây tiến hành thủ tục đăng ký sang tên xe. Hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký xe.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định: hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế.

- Chứng từ lệ phí trước bạ.

- Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân của người đến đăng ký xe kèm theo giấy giới thiệu của công ty của bạn, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được giấy đăng ký xe mới đứng tên chủ sở hữu là công ty của bạn.

Trường hợp, trụ sở chính của công ty bạn khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với chủ sở hữu xe hiện nay, thì bạn cần đến cơ quan công an nơi đăng giữ hồ sơ gốc của xe để xin rút hồ sơ gốc của xe. Sau đó mới tiến hành thủ tục sang tên xe theo Điều 12, Điều 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe và khoản 1 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

"1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe;

b) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô."

Như vậy, chỉ trong trường hợp mua bán, tặng, cho, phân bổ, điều chuyển, thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô thì mới phải tiến hành thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật. Do đó, các trường hợp không thuộc các trường hợp trên thì không phải tiến hành thủ tục sang tên xe, và vẫn sử dụng xe di chuyển bình thường mà không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tin liên quan