Hà Nội tạm dừng thi sát hạch lái xe ô tô, xe máy trong 1 tháng phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội tạm dừng thi sát hạch lái xe ô tô, xe máy trong 1 tháng phòng chống dịch Covid-19

Ngày 19/3, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã có văn bản gửi các trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe, các cơ sở đào tạo lái xe liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị này tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Sở GTVT Hà Nội cấp 1 tháng kể từ ngày 23/3/2020 để phòng ngừa dịch Covid-19.

Các đơn vị cần thông báo cho các học viên được biết về nội dung này.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT Hà Nội trong việc điều chỉnh lại lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe, bố trí lịch sát hạch phù hợp, tránh tình trạng tập trung đông thí sinh trong 1 kỳ sát hạch.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xe nghiêm túc thực hiện.

Cũng trong ngày hôm nay, Sở GTVT đề nghị các doanh nghiệp vận tải khách tuyến cố định tại các bến xe trên địa bàn thành phố, căn cứ vào lưu lượng hành khách trên tuyến nếu thấy lưu lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì xây dựng lại phương án khai thác tuyến để áp dụng tạm trong thời gian còn dịch Covid-19.

Trong đó đề nghị ghi rõ số lượng lượt xe đề nghị cắt giảm, khoảng thời gian cụ thể thực hiện cắt giảm, báo cáo về Sở GTVT Hà Nội.

Hết thời gian thực hiện cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời, các đơn vị tiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến như cũ.

Tin liên quan