Trung tam dao tao lai xe Lac Hong

Tôi muốn học lái xe vào buổi tối được không?

Hỏi: Tôi bận đi làm cả ngày, tôi có thể học lái xe vào buổi tối được không? ...
Trung tam dao tao lai xe Lac Hong

Tôi biết lái rồi thì phải học những gì, phí đóng là bao nhiêu?

Hỏi: Tôi đã biết lái xe rồi thì phải học những gì, phí nộp là bao nhiêu? ...
Trung tam dao tao lai xe Lac Hong

Trung tâm khác giá khóa học lái xe có 2-3 triệu?

Hỏi: Em thấy trung tâm khác đăng giá khóa học lái xe b2 có 2-3 triệu? Sao bên ...
Trung tam dao tao lai xe Lac Hong

Bao lâu tôi được lấy bằng lái?

Hỏi: Sau khi thi thì bao nhiêu lâu sau tôi được lấy bằng lái xe? ...
Trung tam dao tao lai xe Lac Hong

Học lái xe taxi thì học bằng gì?

Hỏi: Tôi muốn học lái xe để sắp ...
Trung tam dao tao lai xe Lac Hong

Tôi muốn lái xe ở nước ngoài thì làm thế nào?

Hỏi: Tôi sắp phải ra nước ngoài du học, ở nước ngoài tôi muốn lái xe thì tôi có phải thi lại bằng lái xe hay ...